Послуги

Системна інтеграція та ІТ консалтинг

Успіх будь-якого проекту з автоматизації діяльності підприємства залежить на скільки від розробки ефективного програмного рішення настільки і від ефективної роботи ІТ інфраструктури цього підприємства в цілому. І це зрозуміло, адже без ефективної роботи ІТ- інфраструктури неможливе ефективне впровадження автоматизованих технологій. Саме тому при реалізації своїх проектів, ми приділяємо багато уваги комплексному баченню проблеми і надаємо послуги в галузях ІТ консалтингу та Системної інтеграції.

Вибір шляхів і методів розробки автоматизації підприємства безпосередньо залежить від широти спектра готових інформаційних рішень та розмаїтості засобів і методів їхньої розробки.

Послуги консалтингу у сфері інформаційних технологій мають дві сутності:

Перша.

це аналіз і передбачення результатів уже створеної IT-інфраструктури, визначення її життєвих циклів і план дій з реакції на зміни, що містить необхідну модернізацію та перехід на нові технології.

Друга.

це створення систем та інтегрованих комплексів для вирішення перспективних бізнес-завдань з максимально ефективним використанням вже наявної (спадкоємної) IT-інфраструктури.

Обидві сутності дають можливість керівникам максимально знизити ризик прийняття неправильних рішень.

Наш підхід. Саме досягнення ефективних рішень в цих двох сутностях є метою діяльності в сферах ІТ-консалтингу та Системної інтеграції, яку ефективно проводить АБК-Технології..

В нашому розумінні ця діяльність полягає в наступному:

ІТ-консалтинг.

це консультаційна та практична допомога компаніям-клієнтам у створенні високоефективних інформаційних систем, а також забезпечення адекватного і професійного обслуговування компаній з найменшими сукупними витратами.

Системна інтеграція.

це автоматизація бізнес-завдань замовника за допомогою створення автоматизованої або телекомунікаційної системи, комплексно інтегрованої з уже наявними системами замовника відповідно до описаних потреб замовника, стану його інфраструктури, перспектив розвитку бізнесу в цілому і внутрішніх технічних політик і бізнес-процесів.

Партнерство.

При вирішенні питань побудови ІТ-інфрастуктури АБК-Технології спираються на передові технології провідних світових постачальників рішень в галузі ІТ, зокрема технології передового постачальника системних програмних рішень компанії Microsoft.

Наше портфоліо