ABK-Technologies

ABK-Technologies

Програмний комплекс Телемедичний термінал

Створено інформаційну систему, що забезпечує функції необхідних для ефективного проведення консультування в реальному часі в телемедичних мережах з використанням систем відео конференцій та передачі інформації через Інтернет.

Створено інформаційну систему, що забезпечує функції необхідних для ефективного проведення консультування в реальному часі в телемедичних мережах з використанням систем відео конференцій та передачі інформації через Інтернет.

Основні функції системи:

Програмний комплекс «АБК-Медецина» забезпечує наступні функції системи:

- Запуск та керування сеансом телемедичної консультації з використанням відеконференцзв'язку між двома віддаленими точками підключеними до мережі Інтернет;

- Обмін між абонентами під час сеансу телемедичного консультування структурованим набором мультимедійних даних з можливістю їх коментування:
 

 • текстова інформація (в режимі «чату»);
 • графічна інформація;
 • звукова інформація;
 • відео кліпи;
 • файли з документами та даними довільного формату та змісту.

- Документування сеансів телемедичного консультування:

 • ведення бази даних сеансів телемедичного консультування;
 • фіксування осіб, які приймають участь в сеансі консультування;
 • архівування обміну аудіо інформацією і всього набору мультимедійних даних під час консультування.

- Документування медичних даних телеконсультування:

 • реєстрування пацієнтів;
 • протоколювання обстеження пацієнтів;
 • протоколювання висновків телеконсультування;
 • ведення електронної історії хвороби пацієнтів;
 • звіти по медичній базі;

- Адміністрування доступу до даних системи.

Архітектурносистема побудована на ієрархічній клієнт-серверній структурі. Структурна система складається з центрального та локальних серверних вузлів та підключених до них «тонких» клієнтів – локальних програм, які забезпечують доступ до ресурсів певного серверного вузла, підключаючись до нього.

Клієнтська частина – є “тонким” клієнтом, окремою програмою без власної бази даних, яка під'єднується до Сервера аплікації та забезпечує інтерфейс взаємодії користувачів з Сервером аплікації / бази даних.
 

Клієнтська частина включає в себе декілька окремих підпрограм АРМ (автоматизоване робоче місце) телеконсультування, АРМ роботи з медичними даними та АРМ адміністратора.

Апаратне рішення побудоване на двох потужних Телемедичних робочих станціях, підключених до мережі ІНТЕРНЕТ через міст ADSL з відповідними периферійними пристроями.

Особливості конфігурації робочих станцій:

Потужність конфігурації робочих станцій дозволятиме розгорнути на кожній з них серверний вузол та клієнтську аплікацію, що буде задовольняти обслуговування початкової системи з двох точок.

Кожна робоча станція комплектується блоком безперебійного живлення для захисту від коливань електричної мережі.

Кожна з робочих станцій комплектується ВЕБ-камерою для роботи системи телеконсультування.

Кожна з робочих станцій комплектується лазерною друкаркою для роздруку документів та цифровим мультифункційним пристроєм на базі струменевої друкарки та сканера для роздруку кольорових зображень та сканування графічних документів.

Робоча станція комплектується монітором покращеної якості для перегляду рентгенівських знімків, які можуть надсилатись консультанту в процесі консультації.

Використані мови програмування:

-C#;

-SQL;

XML.

Використані технології:

-WebServices;

-.NET;

-OOP;

Збережені процедури.