ABK-Technologies

ABK-Technologies

Автоматизована система баз даних скринінгу слуху

АБК-Технології успішно реалізували механізм та розробили внутрішній інтерфейс для проекту «Скринінг слуху в новонароджених».

АБК-Технології успішно реалізували механізм та розробили внутрішній інтерфейс для проекту «Скринінг слуху в новонароджених».

Суть проекту: кожній новонародженій дитині після народження виконують обстеження ОАЕ (отоакустичної емісії), яке дозволяє виявити дітей, які можуть мати глухоту. Це – 1 етап. Потім, на 2 етапі, в спеціалізованому центрі виконують всебічне поглиблене обстеження слуху для точної діагностики. Дітям з глухотою надають медичну (слухопротезування, кохлеарна імплантація) та освітн(навчання мови) допомогу.

Архітектурно система побудована на ієрархічній клієнт-серверної структурі.

Основні параметри роботи системи:

Система представляє собою набір Клієнт-Серверних програм.

Клієнтська програма використовується для збору та експортування інформації про дітей, що пройшли обстеження ОАЕ.

Вона має забезпечувати:

- введення інформації (ручний ввід) про новонароджених дітей, яким провели обстеження ОАЕ;
-імпортування існуючої інформації з електронних носіїв;
-експортування існуючої інформації;
-захист від несанкціонованого доступу;
-інтерфейс програми двомовний (українська, англійська).

Серверна частина складається з наступних частин:

1. Інтерфейс для імпортування даних, що забезпечує:

-імпорт даних з Клієнтської програми;

-занесення даних на головний Сервер Бази Даних.

2. SQL Сервер, що забезпечує:

-накопичення та зберігання інформації;

-конфіденційність інформації;

SQL Сервер має бути постійно підключений до мережі Інтернет.

3. Модуль для формування Звітів, що:

-формує звіти, у вигляді HTML сторінок;

-генерує статистичний аналіз, що буде представлений у вигляді звіту.

Система проводить збір, накопичення та аналіз даних про дітей, у яких на першому етапі виявлено негативний результат ОАЕ, та результати обстеження на 2 етапі про надану допомогу. Система має можливість формування звіту за визначений період часу, поновлення бази даних різними способами (ручний набір, перенесення електронної інформації), а також є можливість автоматичного формування статистичного аналізу причинного зв’язку зі зниженим слухом.

Використані мови програмування:

-C#;

SQL;

XML.

Використані технології:

.NET;

OOP;

Збережені процедури.